Verdi- og lånetakst leilegheit

Verditakst burettslagsleilegheit

5 000 kr inkl. mva

 

Verditakst sjølveigarleilegheit

5 000 kr inkl. mva

 

Ein verditakst på ei sjølveigarleilegheit og ei burettslagsleilegheit vil ikkje sjå likt ut, men arbeidet med å taksere leilegheitene vil vere omlag like omfattande og prisen er lik.

Ein vanleg verditakst av ei leilegheit gir ei god og lettfatteleg beskriving av fakta, konstruksjonar, beliggenheit areal etc. Det vert utrekna ein teknisk verdi og det vert stipulert ein normal marknadsverdi og låneverdi. Det vert gitt ei enkel beskriving av leilegheita sin generelle tilstand.

Areal vert kontrollmålt på staden.

Verditaksten vert brukt ved låneopptak, skifte-/arveoppgjer etc. og i vårt distrikt har den vore den mest brukte takstforma ved kjøp og sal av leilegheiter.

 

Noko tillegg ved store leilegheiter.

Bestilling