Tomtetaksering

Pris kan variere noko ut frå størrelse/dokumentasjon, men hovudsakleg frå 2 000,- kr 

Ein verditakst over tomt/tomteområde gir ei marknadsvurdering av tomta og ei beskriving av størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige tilhøve, vatn/avløp osv.