Byggelånskontroll

Pris vert oppgitt i kvart enkelt tilfelle.

I samband med bygging av einebustad/prosjekt krev ofte byggelånsbank ein uavhengig kontroll/oppfølging for å sikre at utbetalingar frå byggelån samsvarar med tilførte verdiar på tomta.

Eg tek på meg slike oppdrag på vegne av byggherre eller bank. For einebustader kan ei slik oppfølging kombinerast med ferdig verditakst til slutt.