Energimerking av bolig

Energimerking av leilegheit 1 250,- kr

Energimerking av rekkehus/hus 1 875,- kr

 

Når du sel, anten det er hus eller leilegheit skal denne normalt vere energimerka. Du kan velje om du vil prøve sjølv, men det beste vil nok vere å få taksmannen til å energimerke boligen som ei tilleggsteneste. 

Eg har gjort dette før og har både kompetansen og erfaringa som skal til for å justere for dei endringane og oppgraderingane som er gjort på huset sidan det var nytt.

Kontakt