Prisliste

Her har eg sett opp prisar for dei mest vanlege tenestene eg kan tilby. Dersom du har behov som ikkje står her vil du likevel kunne få ein peikepinn om kva nivå prisen ligg på. Ta eventuelt kontakt om du har spørsmål anten det gjeld prisa eller teneste som kan vere aktuelle.

For tenester som ikkje har fastpris kan du gå ut frå ein timepris på 1250kr inklusive moms.

Det går også fint å avtale ein fast pris for klart definerte tenester, då må vi gjere avtale for det enkelte oppdrag.

Ta gjerne kontakt via kontaktsida om det er noko du lurer på!

Fastpris for mine tenster, moms er inkludert.
Energimerking av leilegheit 1250,00 kr
Energimerking av rekkehus/bolighus 1875,00 kr
Verditakst leilegheit inntil 100 kvm. 5000,00 kr
Verditakst leilegheit over 100 kvm. 5500,00 kr
Verditakst einebustad/rekkehus utan sokkeletasje 6000,00 kr
Verditakst fritidseigedom 6000,00 kr
Verditakst einebustad/rekkehus med sokkeletasje 6500,00 kr
Forhåndstakst som verditakst
Tilstandsrapport med verditakst leilegheit 8000,00 kr
Tilstandsrapport fritidseigedom 8000,00 kr
Tilstandsrapport einebustad/rekkehus utan sokkeletasje 10000,00 kr
Tilstandsrapport einebustad/rekkehus med sokkeltasje 12500,00 kr
Boligsalgsrapport leilegheit inntil 100 kvm. 7000,00 kr
Boligsalgsarapport leilegheit over 100 kvm. 7500,00 kr
Boligsalgsrapport einebustad/rekkehus utan sokkeletasje 12000,00 kr
Boligsalgsrapport einebustad/rekkehus med sokkeletasje 14000,00 kr
Boligsalgsrapport fritidseigedom 12000,00 kr
Tillegg for leilegheiter/bustader over 250 kvm. 1000,00 kr
Tillegg for ekstra bueining ut over 2 bueiningar 700,00 kr
Tomtetaksering, litt varierande men frå... 2500,00 kr
Overtakelsesforretning 4000,00 kr
Timepris 1250,00 kr

Det vert ikkje rekna reisekostnader for eigedomar i Haram, Sandøy og Skodje. Ferjeutgifter må imidlertid dekkjast (biletten).
I andre kommunar vil det kome eit mindre tillegg for reise, litt avhengig av avstand.
Direkte utgifter som takseringa fører med seg, eksempelvis teikningar frå kommunen, skylddeling, panteattest osv. vil verte vidarefaktuert til kunde når det er aktuelt.